5 MAYIS OTURUMLAR

SÖZEL BİLDİRİLER 5 DAKİKA SUNUM + 2 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAK ŞEKİLDE, TOPLAM 7 DAKİKA DA SUNULACAKTIR. BİLDİRİ SAHİPLERİNİN BUNA GÖRE SUNUMLARINI HAZIRLAMALARINI RİCA EDERİZ.

5 Mayıs Cuma 18:00-19:00
Salon 1
Oturum Başkanları: Hülya KAYSERİLİ, Esra ARSLAN ATEŞ
ID Başlık İsim
3806 Konjenital Nötropeni Tanısında Farklı Moleküler Genetik Yöntemlerin Değerlendirilmesi Mert Pekerbaş
3792 Pansitopeni ile Prezente Olan ve SPTA1 Geninde Nadir Görülen Homozigot Varyant Saptanan Olgu Zeynal Sütkurt
3868 Nadir Bir Makrotrombositopeni Nedeni Olan Sitosterolemi Tanılı İki Olgu: ABCG8 geninde yeni varyasyon Gizem Nur İzgi
3793 Hermansky Pudlak Sendromu Tanılı İki Hasta:HPS1 Geninde Aynı Noktada İki Farklı Mutasyon Burak Aktaş
3852 Nadir görülen iki sendrom birlikteliği: Fankoni anemisi ve Usher sendromu tip1 Pelin Ercoşkun
3857 EFL1 varyantı saptanan Shwachman-Diamond sendromu aile çalışması Berna Sevim
3805 Fanconi Aplastik Anemili 5 Olgu: FANCA, ERCC4, RFWD3 Genlerinde 3 Novel/Nadir Varyant Derya Hazal Özbakır
5 Mayıs Cuma 18:00-19:00
Salon 2
Oturum Başkanları: Oğuz ÇİLİNGİR, Abdülgani TATAR
ID Başlık İsim
3526  Likit Biyopsi İle Yeni Nesil Dizileme Analiz Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Ege Tıbbi Genetik Deneyimi Özge Güngör
3845 Likit Biyopside EGFR Mutasyonu Saptananan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi, 4 Yıllık Ege Tıbbi Genetik Deneyimi Burak Aşçıoğlu
3839 Likit Biyopsi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu Tanılı Olgularda Likit Biyopsi İle Test Edilen EGFR Mutasyonlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Merve Berfin Aktan
3524 Akciğer kanserinde EGFR mutasyonu çalışmasında tek merkez deneyimi  Aydın Demiray
3788 İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapi: Tek Merkez Deneyimi Cihan Erol
3791 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Somatik Multigen Panel Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Ali Çiçekli
3783 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda EGFR T790M Mutasyonu Analizlerinin Değerlendirilmesi  Esma Ertürkmen
5 Mayıs Cuma 18:00-19:00
Salon 3
Oturum Başkanları: Ahmet DURSUN, Alper GEZDİRİCİ
ID Başlık İsim
3837  Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniğinde Tanı Almış Glial Tümörlerin Mutasyon Analizi  Seda Şahin
3828 Gliomalarda Genetik Diagnostik Belirteçlerin Önemi: Tek Merkez Deneyimi Gülçin Günden
3614 PTCH1 Geninde Yeni Mutasyon Saptanan Gorlin-Goltz Sendromlu Bir Olgu Mürsel Hazaloğlu
3864 Klinik ve Genetik Özellikleriyle Birt-Hogg-Dubé sendromu: Vaka serisi Esra Hilal Ceylan
3818 FLCN geninde patojenik varyant saptanan Birt-Hogg-Dube sendromu tanılı 6 olgu  Pelin Özyavuz Çubuk 
5 Mayıs Cuma 18:00-19:00
Salon 4
Oturum Başkanları: Ayşe Gül ZAMANİ, Esra TUĞ
ID Başlık İsim
3855 Kuzey Kıbrıs'ta herediter kanserlerde saptanan patojenik varyantların Kıbrıs Türk popülasyonu için alel frekansları ve genotipik dağılımlarının hesaplanması Kübra Damla Erol
3534 Ailesel Kanserlerde Klinik Önemi Bilinmeyen Varyantlar: Analiz ve Değerlendirme  Mert Polat 
3639 Kalıtsal Kanser Sendromunlarinda Çoklu Gen Panel Analizlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Aydan Mengübaş Erbaş
3826 Ege Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’na Başvuru Yapan Kanser Hastalarının Somatik Dokuda Yeni Nesil Dizileme Analiz Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Çağlar Arısoy
3815 Gardiyan Uyuduğunda: Farklı Neoplazilerde TP53 Varyantlarina Eşlik Eden Değişimler Ahmet Burak Arslan
3840 Klinik Önemi Bilinmeyen CHEK2 Geni Varyantlarının In Silico Değerlendirilmesi Yağmur Küçümen

3520

BRCA negatif meme kanserlerinde saptanan patojenik ve olası patojenik gen mutasyonlarının spektrumu ve patolojik karakteristik özelliklerinin belirlenmesi

Bilgesu Ak 

5 Mayıs Cuma 18:00-19:00
Salon 5
Oturum Başkanları: Özlem SEZER, Şule ALTINER
ID Başlık İsim
3797 2018-2022 Yılları Arasında AML Tanısı Almış Hastaların Genetik Test ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Sonuçları Kübra Adanur Sağlam 
3778 Kompleks Karyotip Saptanan AML Hastalarında FISH ve Moleküler Yöntemlerin Prognostik Tahminde Yeri  Ayşe Pelin Tuna 
3822 Nadir Translokasyonlar Saptanan AML Olgu Sunumu Sevgi Işık
3781 Akut Lösemi Ön Tanılı Hastalarda Kemik İliği Ve Periferik Kan Örneklerinden Çalışılan FLT3 Mutasyon Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Umut Can Tekbaş 
3862 AML'de Tanılı Hastada FLT3 Geninde Δ836 Ve D835V Mutasyonlarının Birlikteliği Mustafa Bakırtaş
3882 Li Fraumeni Sendromu ve Transfüzyon İlişkili Mikrokimerizm Ekin Güran