6 MAYIS OTURUMLAR

SÖZEL BİLDİRİLER 5 DAKİKA SUNUM + 2 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAK ŞEKİLDE, TOPLAM 7 DAKİKA DA SUNULACAKTIR. BİLDİRİ SAHİPLERİNİN BUNA GÖRE SUNUMLARINI HAZIRLAMALARINI RİCA EDERİZ.

6 Mayıs Cumartesi 18:00-19:00
Salon 1
Oturum Başkanları: Evren GÜMÜŞ, Mahmut Çerkez ERGÖNEN
ID Başlık İsim
3827 Somatik UBA1 Varyantlarıyla Karakterize Bir Myelodisplastik Sendrom Yatkınlığı: VEXAS Sendromu  Burak Tahir Yazar 
3803 RAG1 genindeki birleşik heterozigot mutasyonlara bağlı granülomlarla seyreden geç başlangıçlı kombine immün yetmezlik  Deniz Esin 
3773 Germ-line RB1 Mutasyonlu 4 Retinoblastoma Olgusu: 4 Yeni Mutasyon  Sadiye Ekinci 
3849  CDH1 mutasyonu ile ilişkili yarık dudak ve damağın eşlik edebildiği difüz mide ve lobüler meme kanserli iki olgunun sunumu Asiye Sevde Can 
3820 Xeroderma Pigmentosum Tip C’de Mide Kanseri  Büşra Eser
Çavdartepe 
3811 Patojenik CHEK2 Varyantlarında Atipik Kanser Prezantasyonları  Ömer Çağrı Akçin 
6 Mayıs Cumartesi 18:00-19:00
Salon 2
Oturum Başkanları: Tülin ÇORA, Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR
ID Başlık İsim
3833 Herediter Kanser Paneli İle Analiz Edilen 267 Kolorektal Kanserli Olgunun Retrospektif Tek Merkez Değerlendirilmesi Zeki Sakallı
3847 MUTYH Geninde Saptanan Varyantlarin Spektrumu Ve Fenotipik Yansimalari Ravza Nur Yıldırım
3816 Bölümümüzde Çalışılan Kanser Olgularında APC Geni ve Ona Eşlik Eden Diğer Somatik Varyantların Değerlendirilmesi Rahime Demir
3666 Kolorektal Adenokanser Olgularında Somatik KRAS Varyantlarının Retrospektif Değerlendirilmesi  Dilara Aydemir 
3779  Kanser Hastalarında MUTYH Geni Varyantlarının Retrospektif Değerlendirilmesi  Ziya Bulduk
3780 DNA Tamir Bozukluklarında Ankara Şehir Hastanesi Deneyimi  Tuna Eren Esen 
3880 MLH1 Ekzon 14'te Homozigot Bir Delesyon: Literatürde Yeni Bir Varyant Ve Çok Ender Bir Vaka Fahrettin Duymuş
6 Mayıs Cumartesi 18:00-19:00
Salon 3
Oturum Başkanları: Hilmi TOZKIR, Kadri KARAER
ID Başlık İsim
3858  OnK-mer: Kanser Genomik Veri Sınıflandırması ve Tedavi Tahmini için Yeni Bir K-mer Tabanlı Araç  Celaleddin Bahadır Şanlıoğlu 
3782 Bir Birt-Hogg-Dubé Olgusu Örneğiyle Yapay Zekâ Temelli Bilgisayar Tahmin Algoritmalarının Önemi  Ezgi Çevik 
3865 B hücreli lenfomalarda Hippo sinyal yolağı hedefli yeni bileşiklerin araştırılması  Sezen Güntekin 
3795 B hücreli lenfomalarda sitogenetik analizlerin terapotik ve prognostik sürece katkısı: 2 vaka sunumu  Said Furkan Yıldırım 
3812 Amplifiye IGH-CCND1 Füzyonuna Sahip Blastoid Tip Mantle Cell Lenfoma: Benzersiz Vaka  Sümeyye Şanal
3777 Kanser Dokularında Saptanan Somatik Varyantların Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Zeynep Özdemir 
6 Mayıs Cumartesi 18:00-19:00
Salon 4
Oturum Başkanları: Gülay GÜLEÇ CEYLAN, Ahmet Cevdet CEYLAN
ID Başlık İsim
3841 Importance of IGHV Mutational Status in Chronic Lymphocytic Leukemia Prognosis and Response to New Agents  Şenol Demir 
3851 Kronik Lenfositik Lösemi’de İmmünglobulin Ağır Zincir Genindeki Delesyonlar, Eşlik Eden İlave Anomaliler Ve Prognostik Önemi Elif Kubar 
3542 KML’de Atipik FISH Sinyal Paternleri  Ege Baltacı 
3528 Kronik Myeloproliferatif Hastalarda JAK 2 Ekzon 12 Ve JAK2 V617F Mutasyon Analizi Savaş Barış 
3813 Myeloid Seri Kökenli Hematolojik Malignitelerde Konvansiyonel Sitogenetik Ve Floresan In Situ Hibridizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 1004 Vakanin Retrospektif Analizi Hülya Tarım
3836 Hematolojik Kanserlerde Cinsiyet Kromozom Anomalileri R. Dilhan Kuru
6 Mayıs Cumartesi 18:00-19:00
Salon 5
Oturum Başkanları: Oya UYGUNER, Gözde YEŞİL
ID Başlık İsim
3573
BRCA1/2 Mutasyonu Saptanan Hastalarda Risk Azaltıcı Cerrahi Kararı İçin Yapılan Multidisipliner Konsey Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
 Ceren Alavanda
3846
Meme Kanseri Gelişiminde Etkili Olabilecek Bir Aday Genin Yeni Nesil Dizileme Yöntemiyle Tespiti 
Etkin Özkan 
3850
Herediter Meme ve Over Kanseri Tanılı Hastalarda BRCA1/2 Patojenik Varyantlarının İncelenmesi: Tek Merkez Deneyimi
Fatma Uğuzdoğan 
3843
Meme-Over Ve Pankreas Kanserli Vakalarda PALB2 Gen Varyantlarin İncelenmesi: GETAM Deneyimi
Çisem Çınar
3838
Olaparib Tedavisi İlişkili Myelodisplastik Sendrom Ve Eritroblastik Löseminin Sitogenetik Yansıması
Zeynep Nur Çakır
3545
BRCA negatif hastalarda genişletilmiş çoklu gen panelleri kullanılarak analiz edilen vakaların retrospektif değerlendirmesi 
Leyla Özer