ÖDÜL ADAYI SÖZEL SUNUMLAR

SÖZEL BİLDİRİLER 12 DAKİKA SUNUM + 3 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAK ŞEKİLDE, TOPLAM 7 DAKİKA DA SUNULACAKTIR. BİLDİRİ SAHİPLERİNİN BUNA GÖRE SUNUMLARINI HAZIRLAMALARINI RİCA EDERİZ.

5 Mayıs Cuma
10:30-11:30
Oturum başkanları: Haluk AKIN, Gökay BOZKURT
ID Başlık İsim
3859 Geliştirilmiş Spesifisite ve Bağlanma Gücüne Sahip Yeni Bir CDK9 Hedefleyici PROTAC Anti-Kanser özellikli ajanın In Silico Tasarımı ve Analizi Celaleddin Bahadır Şanlıoğlu
3807 TP53 Gen Varyantlarının Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemisinde Prognoz Ve Survi Üzerindeki Etkisi Sinem Fırtına
3608 Early-Life Maternal Stress Upregulates Sox2 Expression in Mouse Stomach Tissue: A Potential Link Between Stress and Cancer-Related Gene Regulation Arslan Bayram
3799 Primer İntraoküler Malignitelerin Genetik Profillemesine Yönelik Aköz Hümörden Hücre Dışı DNA İzolasyonu Dilsu Dicle Erkan
5 Mayıs Cuma
15:30-16:30
Oturum başkanları: Selman YILDIRIM, Sibel BERKER KARAÜZÜM
ID Başlık İsim
3544 Kronik Myeloid Lösemi’de Primer İlaç Direncinde Rol Oynadığı Düşünülen hsa-miR-610, hsa-miR-495-3p ve hsa-miR-1273h-5p isimli Mikro RNA’ların Araştırılması Merve Soğancı
3789 GSTM3 geninin prostat kanserindeki rolü Didem Seven
3866  scRNA veri analizi ile hematopoetik yolculuk: Ribozomal Proteinlerin İfadesi Beren Karaosmanoğlu
3809 Kordomalarda PD-L1/PDGFR-α Hedefli Kimerik Antijen Reseptörü Taşiyan Doğal Katil Hücre Terapisi Didem Tecimel