Bilimsel Program

4 Mayıs 2023, Perşembe

 
13:00 - 14:00
Açılış
Kanserde Genomiksten Hastaya Yolculuk
Taha BAHSİ
  Çocukluk Çağı Solid Doku Maligniteleri
 
Oturum Başkanları: İnci ERGÜRHAN İLHAN, Mehmet ALİKAŞİFOĞLU
14:00 - 14:30
Pediatrik Kanserlerde Dünya / Türkiye Perspektifi ve Genomik Hedefler
Emel ÜNAL
14:30 - 15:00
Çocukluk Çağı Solid Doku Kanserlerinde Tedavi Hedefleri
Nurdan TAÇYILDIZ
15:00 - 15:30
Çocukluk Çağı Solid Doku Kanserlerinde Moleküler Algoritmalar
Altuğ KOÇ
 
15:30 - 16:00
Kahve Arası          
  Çocukluk Çağı Hematolojik Maligniteleri
  Oturum Başkanları: Özcan BÖR, Rasime KALKAN
16:00 - 16:30 Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerinde Moleküler Algoritmalar
Nüket YÜRÜR KUTLAY
16:30 - 17:00 Genetik Sonuçlar Çocukluk Çağı ALL Tedavisine ve Prognoza Neler Kattı?
Özcan BÖR
 
17:00 - 17:30

Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: İlter GÜNEY
Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezlerinde Akreditasyon ve Dış Kalite Kontrol; Neden Akredite Olunmalı?  
Semra BOĞA

5 Mayıs 2023, Cuma

  Akut Lösemiler 
  Oturum Başkanları: Meltem Olga AKAY, Fevzi ALTUNTAŞ
08:30 - 09:00 Akut Myeloid Lösemi
Beyhan DURAK ARAS, Mustafa ÇETİNER
09:00 - 09:30 Akut Lenfoblastik Lösemi
Hatice Ilgın RUHİ, Mehmet Sinan DAL
  MDS ve Kronik Lösemiler
  Oturum Başkanları: Zafer GÜLBAŞ, Uğur ÖZBEK
09:30 - 10:00 Myelodisplastik Sendromlar ve Myeloproliferatif Neoplazilerde Yenilikler ve Hedefli Tedaviler
Yahya BÜYÜKAŞIK, Emin KARACA 
10:00 - 10:30 Kronik Lenfositik Lösemi
Burhan FERHANOĞLU
  10:00 - 10:30 Kahve Arası          
  10:30 - 11:30  Sözlü Sunumlar
Haluk AKIN, Gökay BOZKURT
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
 
11:30 - 12:00


Uydu Sempozyumu - Online

Moderatör: Pınar ATA
“SOPHiA DDMTM Community CLL Clonality Solution: The importance of biomarker analysis in CLL”
Dr. Ferran NADEU, Fundació de Recerca Clínic Barcelona-IDIBAPS, Molecular Pathology of Lymphoid Neoplasms Research Group
 
  12:00 - 13:30 Öğle Arası          
  13:30 - 14:00
Uydu Sempozyumu

Moderatör: Altuğ KOÇ 
Kapsamlı Genomik Profilleme ve Moleküler Tümör Boardların Kanser Kliniğinde Yeri ve Önemi
Ahmet DİRİCAN
  Hematolojik Malignitelere Yeni Nesil Genetik Yaklaşım
  Oturum Başkanları: Okay ÇAĞLAYAN, Muhlis Cem AR
14:00 - 14:45 Hematolojik Malignitelerde Genomik Değişim Tespitinin Zorluklarını Karşılamak;
Optik Genom Haritalama Devrimi
Adam C. SMITH
14:45 - 15:15 Lösemilerde MRD Takibi
Mehmet Ali ÖZCAN
  15:15 - 15:45 Kahve Arası          
  15:45 - 16:30 Sözlü Sunumlar
Selman YILDIRIM, Sibel BERKER KARAÜZÜM
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
  Hematolojik Nadir Hastalıklar
  Oturum Başkanları: Munis DÜNDAR, Şehime Gülsün TEMEL
16:30 - 17:00 Sık Görülen Hematolojik ve Onkolojik Nadir Hastalıklar
Zerrin YILMAZ ÇELİK
17:00 - 17:30 Kalıtsal Trombosit Hastalıkları Genetiği
Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA
    SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
  18:00 - 19:00 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Hülya KAYSERİLİ, Esra ARSLAN ATEŞ
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Oğuz ÇİLİNGİR, Abdülgani TATAR
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Ahmet DURSUN, Alper GEZDİRİCİ
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Ayşe Gül ZAMANİ, Esra TUĞ
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Özlem SEZER, Şule ALTINER
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız

6 Mayıs 2023, Cumartesi

  Akciğer ve Meme Kanserine Multidisipliner Yaklaşım
  Oturum Başkanları: İrfan ÇİÇİN, Feride İffet ŞAHİN
08:30 - 09:00 Akciğer Kanserlerinde Genomik Markerlerin Kullanımı ve Hastaya Yansıması
İsmail ERTÜRK
09:00 - 10:00 Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu-Cerrahiden Genetik Danışmaya
Ali KONAN, Nilüfer GÜLER, Mehmet Ali ERGÜN
  10:00 - 10:30 Kahve Arası          
  Kolorektal Kanserler
  Oturum Başkanları: Ahmet ÖZET, Kanay YARARBAŞ
10:30 - 11:30 Kolorektal Kanser Tedavisinde Yeni Nesil Yaklaşım-Ne Zaman Cerrahi Ne Zaman Hedefli Tedavi?
Birol BOSTANCI, Mehmet Ali Nahit ŞENDUR, Hakan GÜRKAN
  11:30 - 12:00
Uydu Sempozyumu

Moderatör: Mehmet Ali ERGÜN
Rapid Next-Generation-Sequencing for Molecular Profiling of Solid Tumors 
Philip JERMANN
  12:00 - 13:30 Öğle Arası          
  13:30 - 14:00
Uydu Sempozyumu

Over Kanserinde Genetik Testlerin Rolü-BRCA ve Olaparib Tedavisi 
Taha BAHSİ, Mustafa ÖZDOĞAN
  Tümör Agnostik Yaklaşım ve Yeni Tedavi Arayışları
  Oturum Başkanları: Mustafa ÖZDOĞAN, Taha BAHSİ
14:00 - 15:00 Tümör Agnostik Yaklaşıma Klinik Bakış ve Genetik Testlerin Kullanımı
Nuri KARADURMUŞ, Ajlan TÜKÜN
15:00 - 15:30 Tümör Agnostik Yaklaşımla Yeni Nanoilaçlar
Rana SANYAL
  15:30 - 16:00 Kahve Arası          
  Santral Sinir Sistemi Tümörleri ve Melanom
  Oturum Başkanları: Dilek AKTAŞ, Sevilhan ARTAN
16:00 - 16:30 Santral Sinir Sistemi Tümörleri ve Melanom Genetiği
Ayşegül KUŞKUCU
16:30 - 17:00
Uydu Sempozyum

Homologous Recombination Deficiency (HRD) Analysis Methodologies
Dr. Georgios TSAOUSIS, PhD Group Leader of Bioinformatics, Genekor Medical SA 
    SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
  18:00 - 19:00 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Evren GÜMÜŞ, Mahmut Çerkez ERGÖNEN
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Tülin ÇORA, Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Hilmi TOZKIR, Kadri KARAER
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Gülay GÜLEÇ CEYLAN, Ahmet Cevdet CEYLAN
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları:
Oya UYGUNER, Gözde YEŞİL
Sözel Sunum Listesi için tıklayınız

7 Mayıs 2023, Pazar

  09:30 - 11:00 Serbest Kürsü
İnteraktif Panel - OnkoGenetik Board
    Moderatörler: Ajlan TÜKÜN, Umut DEMİRCİ
Vaka Sunumu: Özge ÖZALP, Eda TANRIKULU ŞİMŞEK
  11:00 - 11:30 Kapanış

 


Etkinlik Tarihi 
4-7 Mayıs 2023

Bildiri Son Gönderim Tarihi
25 Mart 2023

Erken Kayıt Son Tarih
05 Mart 2023
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
0232 446 06 10
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc